Finnish Railway History

Finska järnvägshistoriska föreningen firar sitt 50-årsjubileum (samtidigt som republiken fyller 100 år) med att ge ut ett storverk om Finlands ånglok. De fem tiokopplade tankloken typ Vr3 var bland de sista i tjänst då ångdriften upphörde 1975. Frank tog bilden av Vr3 755 i Pieksämäki den 20 juni 1973.

The Finnish Railway History Society marks its 50th anniversary (which coincides with the centenary of the republic) with the definitive book on VR steam locomotives. The five Class Vr3 0-10-0Ts served until the end of steam in 1975. Frank took the picture of No 755 at Pieksämäki on 20 June 1973.

 

! Järnvägsbilder 3
! Järnvägsbilder 3Ulf Bäckström, Björn Malmer, Bengt Spade
250 kr
.