Lokbyte

Den 18 juni 1963 utväxlades SJ R 975 mot DSB E 964, som sedan återställdes som SJ F 1200. Frank var med i Helsingør. Bilden finns med i Lars Olov Karlssons SJ:s normalspåriga ånglok, som utkommer på Hjulmarknaden i Solna på lördag. Är du där kan du få boken signerad.av författaren.

On 18 June 1963, SJ 0-10-0 R 975 was exchanged for DSB 4-6-2 E 964, which was later restored as SJ F 1200. This is one of the many previously unpublished pictures in Lars Olov Karlsson’s SJ:s normalspåriga ånglok (SJ standard gauge steam locomotives), which will be published on Saturday.