Where? Week 47

Motorvagnståg vid ändstationen för en numera isolerad bansträcka – var? Svar på måndag kl 12.

A DMU at the terminus of a now isolated railway – where? As usual, this will be revealed Monday at noon.

De två A2-vagnarna främst i tåget pekar på att Rc2 1090 drar ett resandetåg från Stockholm till Göteborg. Frank tog bilden av tåg 129 i Vårgårda den 2 augusti 1980 (i väntan på ett extratåg draget av BJ H3s 111). Persontrafiken här lades ner 1977 men återupptogs 1996. Bert Nordenlund, Lars Olov Karlsson och David Paulsson blev först att identifiera platsen.

The two class A2 carriages at the front indicate that the train hauled by SJ Rc2 1090 is one from Stockholm to Göteborg. Frank took the picture of train 129 at Vårgårda, between Herrljunga and Göteborg, on 2 August 1980 while waiting for a special hauled by 4-6-0 BJ H3s 111.

13932_9789163367915_SJsPersonvagnar1960
SJ personvagnar av 1960-talsmodellHans Helmstein, Svante Runberger
450 kr