Churchill, Manitoba

Fram till 11 oktober har vi lunchstängt 12.00-13.45.

I maj 2017 drabbades järnvägen till Churchill, Manitoba, åter av svåra översvämningar, vilket spolade bort delar av banvallen, och sedan dess har staden vid Hudson Bay varit utan landförbindelse med resten av landet. Norr om Gilliam har banan inte trafikerats, 296 km, och ägaren OmniTRAX har förklarat sig inte ha resurser at reparera banan. Den 31 augusti övertogs banan och hamnen av Arctic Gateway Group, som har utfäst sig att få igång trafiken igen. När Frank åkte banan den 25-27 september 2014 ankom tåget till Churchill ca tio timmar sent, vände och avgick mot Winnipeg, 1697 km, 01.30, sex timmar sent. Sammansättningen var VIA 6425 och 6415 och fem vagnar.

It looks like the railway to Churchill, Manitoba, will finally be repaired. It was severely damaged by floods in May 2017 and has since been impassable, leaving the town on Hudson Bay without land connection. On Aug 31 it was announced that The Arctic Gateway Group had acquired the railway and will restore the service. Frank’s picture shows train 692 ready to depart Churchill for Winnipeg, 1697 km away, on Sep 25, 2014. The train, made up of VIA GPA-30H 6425 and 6415 and five cars, had arrived ten hours late and departed six hours late.

 

 

24710_9781473838062_RailsAcrossCanada
375 kr
! Canadian Trackside Guide 2017
! Canadian Trackside Guide 2017Earl Roberts, David Stremes (red)
340 kr
  Steam in Europe 1894-1947
Steam in Europe 1894-1947Remmo Statius Muller, Guus Veenendaal
350 kr
 Serbian Steam Romance
Serbian Steam RomancePredrag Sibinović
210 kr