Where? Week 21

Den här bilden tog Frank 1972 – var? Du kan skicka förslag till info@stenvalls.com. På måndag kl 12 avslöjas det.

Frank took this picture in 1972 – where? Your suggestion is welcome to info@stenvalls.com. As usual, Monday at noon it will be revealed.

Det här är Flybo hållplats, nära högsta punkten på smalspårsbanan mellan Växjö och Åseda, där den reguljära trafiken upphörde 1984. Frank tog bilden 1981. Peter Abel och Hans-Erik Hjelm identifierade platsen.

The lady is about to board the YP ralcar at Flybo halt, near the summit on the narrow gauge railway between Växjö and Åseda. The regular traffic ceased in 1984, Frank took the picture in 1981. Bert Nordenlund and Walter Zick identified the place.