Where? Week 2

Den här spektakulära utsikten känner nog många igen – var finns den? Svar på måndag kl 12.

Many will recognise this spectacular view – where is it? It will be revealed on Monday at noon.

Att direkt känna igen platsen för Franks bild från 15 mars 1980 var säkert inte lätt, men den fanns faktiskt med i Nordens Järnvägar 1980. Det fanns flera ledtrådar: Kontaktledningen är omisskännligt italiensk, tidigare trefas, nu ändrad för likströmsdrift genom att de två trådarna skjutits samman. Till höger en SNCF panoramamotorvagn typ X4200, i mitten SJ Y1 1283+1284, till vänster FS 668.1098, en förebild för Y1. Y1:orna, utan snöplogar och backspeglar (dessa ryms inte inom den italienska lastprofilen), är på provkörning från Fiat Ferroviaria i Savigliano, 66 km norr om platsen, som är Limone, 1.010 meter över havet. Limone är (nu) slutpunkten för elektrifieringen, strax norr om tunneln under Tendapasset. Trenitalia kör sedan 2018 endast två tågpar genom Frankrike till Ventimiglia, men den trafiken är inställd sedan oktober 2020 på grund av stormskador. Walter Zick, Igor Kucera, Fredrik Olsson och Robert Bauducco identifierade platsen.

It may not have been easy to recognise the location of Frank’s 15 March 1980 picture, but there were clues. The catenary is unmistakably Italian, former three-phase, now converted for DC by pushing the two wires together. On the right an SNCF panorama railcar on a trip from Nice, on the left FS 668.1098 for Ventimiglia. Between them SJ Y1 1283 and 1284, less mirrors and snow ploughs, on a trial run from Fiat Ferroviaria in Savigliano, 66 km North of the spot, which is Limone, 1.010 m above sea level. This is the end of DC electrification, just North of the 8 km tunnel under the Tenda pass. Since 2018, Trenitalia has operated just two return services to Ventimiglia, but following storm damage in October 2020, they have been cancelled.