Where? Week 29

I Frankrike finns banhallar även på en del mindre stationer. Vilken kan det här vara? Förslag kan som vanligt skickas till info@stenvalls.com. På måndag kl 12 avslöjas det.

In France, passengers are protected by all over roofs even at several smaller stations. Where may this be? Your suggestion is welcome to info@stenvalls. Monday at noon we will let you know.

Det här är Ramlösa fd stationshus vid kanten av Helsingborgs godsbangård. Frank tog bilden 1977, tio år efter att resandetåg slutat stanna här. 1984 återupptogs persontrafiken, då Pågatåg började stanna vid en ny plattform under Hästhagsviadukten, ca 100 meter söderut. Stationshuset från 1876 revs 1997. Christer Ormhed och Bert Nordenlund blev först att identifiera det.

This is the former station at Ramlösa, on the edge of Helsingborg goods yard, photographed in 1977, ten years after passenger trains ceased to stop here. Passenger service was resumed in 1984 at a new platform about 100 m further south, accessed from a viaduct. The 1876 station building was demolished in 1997. Igor Kucera and Fredrik Olsson were among those identifying it.