Where? Week 4

Kilformade stationer, där plattformen ligger i vinkeln mellan två linjer som löper samman, är vanligare i Tyskland än på andra håll. Var tog Frank den här bilden 1978? Ledtråd: tåget till höger är på väg till Paris.

Wedge shaped stations, where the platform is in the angle between two joining lines, appear to be more common in Germany than elsewhere, such as in this 1978 view. Where is it? Clue: the train on the right is on its way to Paris.

E 902 var länge placerad i Malmö, och 1970 var en återkommande uppgift trafik till en depå för lantbruksmaskiner öster om Staffanstorp. Här passerar loket Brågarps kyrka den 7 januari 1970. Lennart Nilsson, Gert Fäldt, Peter Zarl och Bert Nordenlund blev först att identifiera platsen.

SJ 0-8-0 E 902 was for many years allocated to Malmö. A recurring task was to serve a farm machinery depot near Staffanstorp, from where it is seen returning on 7 January 1970. At that time it was already 63 years old; now it is preserved by the national railway museum.

 SJ:s lokomotorer
SJ:s lokomotorerLars Olov Karlsson, Lennart Nilsson
295 kr
 Längs spåret 2020
Längs spåret 2020Ulf Diehl, Lennart Nilsson
295 kr
 SJ:s normalspåriga ånglok
295 kr