Paris, juli 1967

Vid Franks första besök i Paris, i juli 1967, hittade han en bra fotopunkt: hållplatsen Pont Marcadet, bara en dryg km ut från Gare du Nord, nära verkstäderna La Chapelle. Här passerade ca två tåg i minuten, många av dem lokaltåg dragna eller skjutna av ånglok typ 141 TC med manövervagn. Här passerar SNCF 40.103 med TEE 82 Etoile du Nord från Amsterdam och Paris. Fyrströmsloket och PBA-vagnarna hade 1964 ersatt dieselmotorvagnarna. Hållplatsen lades ner 1977 när arbetena med att leda in RER till ny underjordisk del av Gare du Nord inleddes.

Pont Marcadet halt, just a kilometre out from Gare du Nord in Paris, was a good place to watch trains in 1967. Most of the day It was unstaffed and allowed free entry to the platform. There were about two trains a minute, many of them commuter trains worked by 141TCs in push-pull mode. There were also a few TEE trains such as this, TEE 82 Etoile du Nord from Amsterdam and Brussels, since 1964 made up of four current locos and PBA coaches. The halt has closed in 1977 to make way for the approach to the new underground RER station.