Stenvalls

Nu är arbetet med den nya hemsidan nästan klart

- men färdigt blir det aldrig. Vi gör många uppdateringar varje dag

 

 

Välkommen till nya www.stenvalls.com! Efter 13 år har det blivit nödvändigt att byta plattform. Vi håller på att ändra lite i kategoriträdet, och hoppas att det skall göra det lite enklare att hitta bland de bortåt 10.000 artiklarna vi erbjuder. Tyvärr har det inte gått att överföra kunduppgifterna till den nya plattformen, så du måste skriva in dina uppgifter på nytt. Systemet frågar efter mobilnummer, och har du inget kan du bara skriva in några siffor (inga bokstäver).

Welcome to new and improved www.stenvalls.com with the widest international range of railway books anywhere! After 13 years, it has become necessary to change to a new platform. We are in the process of changing the system of product categories, and hope this will make it easier to find your way among the towards 10.000 articles that we offer. Unfortunately, it has not been possible to transfer the customer data to the new platform, so you will need to enter your data again. The system asks for your mobile number, but will accept any number.

Railways of the Andes
152 kr
322 kr
! Sundsvalls spårvägar
! Sundsvalls spårvägarHans-Anders Kempe, Kjell Palén, Per Rickheden
250 kr
! Saab 29 Flygande Tunnan
250 kr