Spanien

Frank har åkt till Spanien för att åka tåg (vilket kan påverka leveranstider). Vid första besöket, 1967, fanns ännu en hel del ånglok i drift, bl a detta Garratt.lok i Valencia, RENFE 282-0427. Det ingick i en serie på tio lok som Babcock & Wilcox byggde så sent som 1960-61 – de sista ånglok som byggdes i Spanien.

Frank has gone to Spain to ride trains, which may affect deliveries. On his first visit, in 1967, several steam locomotives were still in service, such as this Garratt locomotive in Valencia. RENFE 282-0427 was part of a batch of ten locos built by Babcock & Wilcox as late as 1960-61, the last steam locomotives built in Spain.