Hamburg

Den senaste tiden har det kommit flera fina böcker om järnvägarna i Hamburg. På Franks foto från juli 1967 kommer E10 405 med ett Eilzug över den fyrspåriga bron över Elbes södra gren, mellan Hamburg och Harburg.

Several books on the railways of Hamburg have been published recently. Here is DB E10 405 crossing the four track bridge across the southern arm of the Elbe, July 1967. The river separates Hamburg from Harburg.