Europe?

The European Rail Timetable täcker även många länder utanför Europa, t ex Nambia. Där är trafikunderlaget klent. Framåt soldnedgången ställs personvagnar upp på stationen in Windhoek. Under kvällen hämtas de upp och kopplas in i godståg till olika destinationer. Inte först, för det blir för bullrigt, inte sist, för det blir för skakigt, utan som ca tredje vagn. Frank tog bilden i februari 2000.

The European Rail Timetable covers rail services in many countries outside Europe, including Namibia. Towards sunset, passenger cars for various destinations are positioned at Windhoek station. During the evening hours, they are picked up by freight trains. They are not positioned first - that would be too noisy - or last - that would be too bumpy, but often as third vehicle.