Svensk järnvägsmatrikel

Svensk järnvägsmatrikel innehåller uppgifter om järnvägarnas tjänstemän visst år, ordnade efter distrikts- och sektionsindelning. Lokförare, banvakter och andra arbetare finns ej med. För varje person anges födelsedatum och församling, anställningsår, befordringsgång och placeringar. Sex årgångar är utgivna: 1918, 1924-5, 1930, 1936, 1942 och 1948. De första fem är i två delar, SJ resp EJ (finns både häftade och klotbundna), och finns även bundna i ett band (1936 finns möjligen bara i ett band).