Var? Vecka 20

Z65 527 med lokalgodståg en januaridag 1978. Var? Lösning på måndag kl 12.

SJ Z65 527 photographed at a characteristic station somewhere in Sweden in 1978 - as usual, where will be revealed Monday at noon.

Talent-motorvagnar som den här används i fem länder i Europa, men signalen avslöjar att det här måste vara Nordamerika, och lägg märke till lönnlövsmönstret på fronten! Det är O-Train i Kanadas huvudstad Ottawa, som med tre tågsätt trafikerade en godsbana i staden. 2015 ersattes de av sex Lint-motorvagnar. Frank tog bilden 2014; för närvarande är banan stängd för uppgradering. Många identifierade banan, bland annat Walter Zick, David Gottfried, Svante Björklund och Niklas Havresøe.

Talent DMUs like this are used in five European countries, but the signal reveals that this must be North America. And note the maple leaf pattern at the front! This is the O-Train in Canada’s capital Ottawa, which operates over a lightly used freight line. Three Talent DMUs were in 2015 replaced by six Lint DMUs. Frank took the picture in 2014 at Greenboro, the southern terminus; currently the line is closed for upgrading.

Canadian Trackside Guide 2017
Canadian Trackside Guide 2017Earl Roberts, David Stremes (red)
200 kr
340 kr
 Locomotive a vapore in Italia. Vol 1
Locomotive a vapore in Italia. Vol 1A Riccardi, M Sartori, M Grillo
595 kr