Malmö Färjestation

En T21 växlar billastade vagnar på Malmö Färjestation i februari 1978. Tågfärjetrafiken till Köpenhamn upphörde 1986 då DanLink Helsingborg–Köpenhamn tog över. Ett år senare inledde Nordö Link tågfärjetrafik till Travemünde, vilket varade i 20 år. Det här området skall nu ställas i ordning för stora utomhuskonserter innan det börjar bebyggas. Kockumskranen i bakgrunden såldes 2002 till Sydkorea. SJ slopade sina sista T21-lok 1991. Foto Frank Stenvall

An SJ T21 shunting at Malmö Ferry Station in February 1978. The train ferry service to Copenhagen ceased in 1986 when it was replaced by the DanLink route from Helsingborg. A year later, Nordö Link introduced a train ferry service to Travemünde, which lasted until 2007. The area is now being prepared to allow major outdoor concerts before being built up in a few years’ time. The last of the SJ class T21 dieselhydraulics were withdrawn in 1991. A few found further use with other operators.