Var? Vecka 44

 Förra veckans bild var inte lätt, och det är nog inte den här heller. Men nog ser loket bekant ut? Ledtråd: bilden är från 1968. Lösning på måndag kl 12.

Last week’s picture proved difficult, and maybe this will as well. Clue: Frank took the picture in 1968. As usual, the motif and location will be revealed Monday at noon!

50942 är ett av 50 G8 U4 lok som GM EMD levererade till Kuba före revolutionen 1959. När Frank tog bilden i Santa Clara 1989 hade den åttacylindriga 567C-motorn bytts mot en rysk motor. Flera förstod av den spanska texten på lokstallsväggen att det måste vara i Latinamerika, Jean-Pierre Helix till och med identifierade platsen.

Ferrocarriles de Cuba 50942 was one of fifty G8 U4 locomotives that GM EMD delivered to FFCC Consolidados and FC Norte before the 1959 revolution. Jean-Pierre Helix identified the location, Santa Clara. When Frank took the picture in 1989, a Russian engine had replaced the original 8-cylinder 567C.