Var? Vecka 8

Denna veckas bild har likheter med förra veckans, men är nog lättare att placera – var är det? Förslag kan som vanligt skickas till info@stenvalls.com. På måndag kl 12 avslöjas det.

This week’s picture has similarities with last week’s, but may be easier to locate, at least to Swedish viewers. Your suggestion is welcome to info@stenvalls. Monday at noon we will let you know.

Många kände igen fordonet som en av Albtalbahns vagnar och utgick ifrån att det var på nätet kring Karlsruhe. Anders Eliasson och Bert Nordenlund såg eller listade ut att det var en av de två åttaaxliga vagnar typ GT8-100C/2S som Travys övertog 2022 för trafik på fd Chemin de fer Orbe–Chavornay, 4 km, och då måste platsen vara Chavornay. Där byter man mellan OCs 750 V likström och SBBs 15 kV växelström. Lars Olov Karlsson tog bilden den 12 september 2023.

Many recognised the vehicle as one of Albtalbahn’s dual current tram-trains and assumed that it was somewhere on the Karlsruhe network, David Gottfried and Walter Zick figured out that it was one of the two vehicles acquired by Travys in 1922 for service on the former Chemin de fer Orbe–Chavornay, 4 km, and then the place must be Chavornay. That is where trains join the main line change between 750V DC and 15 kV AC.

Model Railroad Planning 2024
Model Railroad Planning 2024Model Railroader Special Issue
160 kr
** Russia against Napoleon
180 kr
295 kr
 På sporet i Norge
650 kr