Where? Week 10

Ett litet Henschel-lok under kontaktledning någonstans – var?

A small Henschel diesel under wires – where? As usual, it will be revealed at noon Monday.

Sernada da Vouga, söder om Oporto i Portugal, var tidigare centrum för ett litet meterspårigt nät. Verkstaden finns ännu kvar, och det går ett antal motorvagnsturer till Aveiro vid huvudlinjen. Oliveira de Azeméis-Espinho, den norra delen av den norra grenen, trafikeras också. Igor Kucera kände igen stationen, eftersom bilden visats på denna plats strax efter att Frank tog den den 14 september 2019. David Paulsson har länge haft Sernada som stående gissning, och nu föll det in!

Sernada da Vouga, South of Porto in Portugal, used to be the junction in a small metre gauge system. The workshop still stands, and there are several railcar workings to Averiro on the main line. Oliveira de Azeméis-Espinho, the northern part of the northern branch, is also worked. Walter Zick, James Waite and Enrico Mittiga all recognised the place.