Where? Week 13

Vilken spårvägslinje kan detta vara? Förslag kan skickas till info@stenvalls.com. På måndag kl 12 avslöjas det.

What tram route might this be? You can send your solution or guess to info@stenvalls.com. As usual, the location will be revealed Monday at noon.

Karungi ligger på gamla Haparandabanan, som 2012 ersattes av den nya banan via Kalix. Persontrafiken upphörde 1992 men nu kör Norrtåg åter tre tågpar om dagen Boden–Haparanda. Frank tog bilden den 26 juli 1987. Namnet är svårt att läsa även på denna oretuscherade bild. Per-Yngve Bengtsson, Bert Nordenlund, Per-Åke Härdig och Henrik Birath kände igen det.

Karungi was a station on the old line Boden–Haparanda, which in 2012 was replaced by a new, electrified line to Haparanda, on the border with Finland. The freight traffic is considerable. Passenger traffic on the old line was withdrawn in 1992 but was resumed on the new line in 2021. Norrtåg now operates three daily services Luleå–Boden–Haparanda. Frank took the picture of Y1 1553 on 26 July 1987.

1218_9172661364_JHapara
Järnvägsminnen från HaparandabananHenning Larsson "Ellesen"
50 kr
120 kr
 Eisenbahnatlas Deutschland, 12. Auflage
595 kr