Taigatrumma

Det odämpade mullret från den fjortoncylindriga tvåtaktsmotorn i loken från Luhansk gav DR:s V200-lok smeknamnet ”Taigatrommel”. De 378 loken var byggda för godstågstjänst och hade ingen tågvärme. Sommartid kunde de användas i resandetåg, som på Franks bild av nylevererade V200 061 i Bergen på Rügen, 3 juli 1967. Ska man tro på historierna om NATO-vapen som skulle till norska Bergen men hamnade här?

The unmuffled rumble of the fourteen cylinder two stroke engine in the Co’Co’s from Luhansk rendered DR’s V200 the nickname “Taiga drum”. The 378 locomotives were built for freight service and had no power for train heating. Only in summer were they used in passenger service, like V200 061 seen at Bergen on the island of Rügen on 3 July 1967, shortly after delivery. Should we believe the stories of NATO arms destined for Bergen in Norway whch accidentally arrived here?

 

 Längs spåret 2018
Längs spåret 2018 Ulf Diehl och Lennart Nilsson
295 kr
 Säfsnäsverkens Järnväg
295 kr