Where? Week 15

Två GE diesellok av en mindre vanlig typ som trafikerar en rest av en legendarisk järnväg – var? Lösning på måndag kl 12.

Two GE diesels of a type not so common, working a remainder of a legendary railway – where? As usual, it will be revealed Monday at noon.

T41-lokens sista arbetsuppgift var 1984 med ballasttåg från Eriksfors grusgrop vid Inlandsbanan till upprustningen av Västerdalsbanan. Ledtråden räckte inte för att någon skulle identifiera att platsen är Vansbro: YF1 1331 är på väg från Borlänge med en av dagens två turer till Malung. I bakgrunden väntar T41 204 med Qbb-vagnar på att banan skall bli fri. Den ensamma lutningsvisaren mitt i bilden står där det tidigare låg ett spår till en träindustri.

With one of two daily workings from Borlänge to Malung, YF1 1331 is seen arriving at Vansbro, where it crosses the Inland line. Coming from the direction of Mora, T41 204 with a ballast train for the line to Malung, will follow when the line is clear. No 204 was the last of five T41s, SJ’s first main line diesels.

We have just taken over a large international collection of railway books, which will be added to our web shop over time. If you go to ‘Järnvägar’, ‘Böcker’, a list of latest additions (all categories) will show on the right. New copies of titles we have had some time before will appear in their respective category. Take your time to browse!
11654_9782915034936_LesMikadoEtat
395 kr
725 kr
 Tram Atlas Nordeuropa
Tram Atlas NordeuropaRobert Schwandl
200 kr