Fram till 20 september har vi lunchstängt 12.00-13.45

Frank har åkt till Portugal för att åka tåg.  Av de förr många smalspårsbanorna återstår bara två ej sasmmanhängade delar av Vouga-nätet. Bilden från Sernada do Vouga är från 1967 och tåget är på väg till Viseu (ej att förväxla med Viseu i Rumänien, där man ännu kan uppleva smalspåriga ånglok.

Frank is in Portugal riding trains, which will affect foreign deliveries until 20 September. The picture is from Sernada da Vouga 1967, and the train is destined for Viseu (not to be confused with Viseu in Romania, where you can still ride behing narrow gauge steam). The railbus on the right is one of those built during WW2 to relieve the situation when locomotive fuel was scarce.