Fram till 20 juni har vi lunchstängt 12.00-13.45

Frank är i Nordamerika för att åka tåg, bl a The Empire Builder Chicago–Portland, Oregon, 3.632 km. Huvuddelen av tåget går till Seattle. Den här bilden av Portland-delen längs norra sidan av Columbia-floden är från september 1981. Två år tidigare var tåget Amtraks första långdistanståg att utrustas med Superliners. Efter 40 års tjänst är det snart tid att ersätta dem med ny materiel. F40PH-loken ersattes redan i mitten av 1990-talet av GE Genesis-loken, som 2021 i sin tur kommer att börja ersättas Siemens Charger lok.

Frank is in North America to ride trains, including the 3,632 km Empire Builder Chicago–Portland, Oregon. The main part of the train goes to Seattle. This picture of the Portland-section on the BN along the Columbia River dates from September 1981. Two years earlier the train had become the first Amtrak long distance train to be equipped with Superliners. After 40 years of service, these are now nearing the end of their economical life. The F40PH locomotives were replaced by GE Genesis locos in the mid 1990s. Beginning in 2021, they in turn will be replaced by Siemens Chargers.