Var? Vecka 49

 

Stationen med det här plattformsarrangemanget känner nog många igen – eller? Förslag kan skickas till info@stenvalls.com. Svar på måndag kl 12.

This platform arrangement should not be impossible to identify. You can send your solution to info@stenvalls.com; as usual, it will be revealed Monday at noon.

Milano Centrale hade ursprungligen sju eleganta ställverksbyggnader över spåren. De togs ur bruk 1984, men två av dem står kvar som monument, uppsnyggade 2017. Frank tog bilden den 21 november i år. Gert Fäldt, Bert Nordenlund och Igor Kucera var bland dem som kände igen det.

Milano Centrale once had seven elegant multi-story signal boxes spanning the tracks. They were taken out of use in 1984, but two remain as monuments. Frank took the picture on 21 November this year. Walter Zick, James Waite and David Gottfried were among those identifying the place.